Spelling

De Overijsselse woorden worden hier zoveel mogelijk gespeld volgens de spellingsregels van het Nederlands. Voor een aantal klanken die niet in het Nederlands voorkomen, wordt voor het gebied van Salland en het Land van Vollenhove het spellingssysteem van de IJsselacademie gevolgd. Voor Twente wordt in deze gevallen aangesloten bij de spelling van TwentseWelle. Beide spellingen zijn te vinden op www.detaalvanoverijssel.nl (klik bovenaan de pagina op het tabblad "spelling"). In het onderstaande overzicht zijn deze klanken bij elkaar gezet.

Klinkers

schriftteken omschrijving voorbeeldwoord
ae als in Ned. militair (gebruikt in Salland) vaenster, laezen
ea als in Ned. militair (gebruikt in Twente) heanig, hearfs
ao als in Ned. rose (gebruikt in Salland) praoten, taofel
oa als in Ned. rose (gebruikt in Twente) hoar, sloapen
ö als in Duits Köln möppie, rösten
öö als in Ned. freule jöör, pöölken
ä als in Eng. cat kämpie, därtien
ää als in Eng. bad määl, äärd
i’j tweeklank die in het Nederlands niet voorkomt: een korte i gevolgd door een j wi’j, boerderi’je
jä, jö stijgende tweeklank, gebruikt in Vriezenveen, komt niet in het Nederlands voor bjätter, bjössel
wa als in Frans noir (stijgende tweeklank, gebruikt in Vriezenveen) bwaar, bwatter

Medeklinkers

schriftteken omschrijving voorbeeldwoord
sk als in Ned. ski skoeven, skadde

Andere spellingskwesties

  • De e-klank die in de uitgang van werkwoordsvormen en meervouden van zelfstandige naamwoorden in het Overijssels vaak niet wordt gehoord, wordt voor de leesbaarheid wel genoteerd. In het Woordenboek van Overijssel vindt u dus akken ‘hakken’, slaopen ‘slapen’, doeven ‘duiven’ en niet: akng, slaopm, doevn.
  • Het onbeklemtoonde lidwoord wordt gespeld als ’t, ’n, nen, ne, d’ (voor klinker): ’t peerd, ’n jas, nen man, ne vrouw, d’ akken.