Handleiding

U kunt in het Woordenboek van Overijssel op verschillende manieren zoeken. De eenvoudigste zijn: van Nederlands naar Overijssels, of van Overijssels naar Nederlands. U kunt een volledig woord intypen, bijv. het Nederlandse woord lelijk: dan vindt u de Overijsselse vertalingen daarvan. Maar u kunt ook een asterisk gebruiken: lelijk*. Dan vindt u de Overijsselse vertalingen van lelijk, maar ook van bijvoorbeeld: een lelijk gezicht trekken, een lelijk meisje.

Als zoekresultaat wordt eerst het Overijsselse woord vermeld, daarachter het vernederlandste woord, wat niet hetzelfde is als de betekenis. In de zoekresultaten voor lelijk* vindt u bijvoorbeeld: lillijke kop zetten (Overijssels woord), achter de schuine streep staat dan de vernederlandste variant: lelijke kop zetten. De betekenis staat eronder: lelijk gezicht trekken. Een ander zoekresultaat is gennen mooien, waarbij de vernederlandse vorm is: geen mooie, terwijl de betekenis is: lelijk meisje.

U kunt ook globaal zoeken. Voert u bij globaal zoeken lelijk in dan vindt u alle plaatsen waar het woord lelijk in de database voorkomt.

U kunt ook alle woorden van een bepaald thema opvragen: dan geeft u enkel de categorie op.

U kunt uw zoekopdracht verfijnen door een woord te zoeken binnen een bepaalde thematische categorie. Bijv. het woord slepen binnen de categorie bewegingen, of hetzelfde woord binnen de categorie feesten, rituelen, spelen. Een ander voorbeeld: droog kan betrekking hebben op het weer, de grond, eten, iemands karakter of zindelijkheid. Het valt daarom binnen verschillende categorieën: de stoffelijke wereld, de onstoffelijke wereld, het menselijk lichaam, eten en drinken en geestelijke eigenschappen.

U kunt daarnaast nog zoeken op een woord in combinatie met een plaats, of alle woorden uit een bepaalde plaats oproepen: dan kiest u een plaats maar typt geen woord in.

Ziet u onder het zoekresultaat de mededeling: deze vertaling is nog niet goedgekeurd, dan betekent dit dat het antwoord nog niet geredigeerd is. Meestal gaat het om de spelling van de woorden of het redigeren van de toelichtende tekst.